Övrigt

Consyd har en verksamhetsgren som består av städtjänster.

Till största delen består denna del av hemstäd men även en del byggstäd.

Vid hemstäd kan RUT-avdrag utnyttjas med max 25 000 kr per år men

fortfarande 50% av arbetskostnaden. Observera dock att rot- och 

rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kr per år och per person. 

 

Utöver byggservice och byggentreprenad har Consyd haft två större egna projekt under de två senaste åren.  Ett avslutades i början av 2015 där 8 st stadsradhus uppfördes i Kristianstad. Det andra projektet avslutades i juni 2017 där 12 st stadsradhus uppfördes i Åhus. 

Kontaktpersoner

Jonas Liljenberg
Arbetsledare

Telefon: 044-193353
Mail: info@consyd.se