ROT-Avdrag

Utnyttja ROT-avdraget!

Du har möjlighet att dra av 50 000 kr per år och person för arbetskostnaden vid om- och tillbyggnad samt reparation och underhåll.

 

Läs mer på:

www.skatteverket.se